Gezondheidsscreening

Volledige screening & evaluatie van € 225,- voor € 150,-

Maakt u zich zorgen of wilt u gewoon weten hoe uw gezondheid ervoor staat?

Preventief medisch onderzoek van Dutch Health Center geeft u antwoord op deze vragen.
Met behulp van de Esteck scan technologie, wordt uw gezondheid nauwkeurig in kaart gebracht.

Deze gezondheidsscreening is een compleet preventief medisch onderzoek voor een betaalbare prijs.

Zo werkt de gezondheidsscreening


Met de gezondheidssreening wordt elektrische activiteit in het menselijk lichaam gemeten, waarbij in feite van dezelfde principes wordt uitgegaan als bij de welbekende EEG en ECG.


Algemeen

» Uw lichamelijke conditie
» Hormonale balans
» Spijsvertering
» Zuurstofopname
» Vochthuishouding
» Mineraalhuishouding

Hoofd en Hals

» Hersenen
» ATP aanmaak hersenen
» Bloedvaten hersenen
» Hals
» Nekwervels

Boven- en onderbuik

» Lever, milt en alvleesklier
» Longen
» Hart en hartkransslagaderen
» Nieren en bijnieren
» Aortaboog (grote lichaamslagader)
» Borsten (vr)

Bekken

» Urineblaas
» Prostaat (man)
» Onderrug (overzichtscan)
» Maag en darmen

Duur: 15 minuten
» Er worden 6 elektroden op de huid geplaatst.
» Vervolgens wordt u gescand.
» De screening is volledig pijnloos en veilig
Het hedendaagse inzicht in de neurofysiologische principes en de enorme capaciteit van de huidige computers maken het mogelijk, dat het lichaam in een korte tijd wordt geanalyseerd.
» Door de analyse kunnen wij nu in één oogopslag zien, wat de gezondheidstoestand is van het lichaam.
Duur: 45 minuten
» Meteen na de scan nemen wij met u de resultaten door.
» U krijgt adviezen om uw gezondheid op een hogerpeil te krijgen.
» Indien noodzakelijk krijgt u een verantwoord behandeladvies.
Bij veel mensen wordt een aandoening pas ontdekt als er al langere tijd klachten zijn.
De ziekte was echter veelal al langere tijd aanwezig in het lichaam.

De Gezondheidsscreening maakt het mogelijk om functionele verstoringen al in een zeer vroeg stadium te herkennen,
op een moment dat er lichamelijk nog geen veranderingen worden opgemerkt.
De gezondheidsscreening is voor mensen die:

Geen noemenswaardige klachten hebben en bijvoorbeeld
willen weten hoe gezond het lichaam werkelijk is, of
omdat men gezondheidsklachten heeft en hiervoor een verantwoord behandeladvies wensen

Door middel van speciale software worden de resultaten van deze metingen geanalyseerd. Door deze analyse krijgen wij een beeld van de gezondheidstoestand van alle organen en systemen (hormonaal, ademhaling, immuun, bloedcirculatie, spijsverteringssysteem en psyche).

We kunnen nu in één oogopslag zien, wat de gezondheidstoestand is van het lichaam: 

Algemeen

 • Uw lichamelijke conditie
 • Hormonale balans
 • Spijsvertering
 • Zuurstofopname
 • Vochthuishouding
 • Mineraalhuishouding

Hoofd en Hals

 • Hersenen
 • ATP aanmaak hersenen
 • Bloedvaten hersenen
 • Hals
 • Nekwervels

Boven- en onderbuik

 • Lever, milt en alvleesklier
 • Longen
 • Hart en hartkransslagaderen
 • Nieren en bijnieren
 • Aortaboog (grote lichaamslagader)
 • Borst wervels 
 • Borsten (vr)
 • ATP aanmaak organen

Bekken

 • Urineblaas
 • Prostaat (man)
 • Onderrug (overzichtscan)
 • Maag en darmen

 

 

Klinische tests in ziekenhuizen laten een hoge mate van accuratesse zien in vergelijking tot conventionele onderzoeken.
Afhankelijk van de ziekte wordt met de Gezondheidsscreening 73% tot 89% accuratesse bereikt.
Met de gezondheidssreening wordt elektrische activiteit in het menselijk lichaam gemeten, waarbij in feite van dezelfde principes wordt uitgegaan als bij de welbekende EEG en ECG.

De screening is volledig pijnloos en veilig.

Er worden 6 elektroden op de huid geplaatst:

 • Twee elektroden op de voeten,
 • Twee elektroden op de handen en
 • Twee elektroden op het voorhoofd.
Technologie

Met de gezondheidssreening wordt elektrische activiteit in het menselijk lichaam gemeten, waarbij in feite van dezelfde principes wordt uitgegaan als bij de welbekende EEG en ECG. Bij de gezondheidsscreening wordt echter niet alleen gekeken naar hersens- of hartspieractiviteit, maar wordt de techniek op het gehele lichaam toegepast om een Electro-InterstitialScan te maken.

Bij een gezondheidsscreening wordt een onschuldige zwakstroom (1,28V) afgegeven aan het lichaam van de cliënt via 6 elektroden die op de huid zijn geplaatst:

 • Twee elektroden op de voeten,
 • Twee elektroden op de handen en
 • Twee elektroden op het voorhoofd.

Door opeenvolgende afgifte van positieve polariteit aan om de andere elektrode, terwijl elke andere opeenvolgend negatieve polariteit ontvangt, wordt met EIS een migratie van H+ en HC03-ionen teweeggebracht in de diverse onderzochte weefsels, waardoor een zeer lage gelijkstroom wordt verkregen die op elk van de 22 geanalyseerde takken wordt gemeten.

De bio-elektrische impedantie van elke tak wordt dan berekend door toepassing van de wet van Ohm en opgenomen als de EIS. Uiteraard bestaat elke tak uit vele organen en weefsels, maar door de gepatenteerde EIS-algoritmes voor kruisanalyses kan de bio-elektrische impedantie van meer dan 69 verschillende volumes (organen en omliggende weefsels) in het menselijk lichaam worden berekend, en kan de pH van elk van deze volumes uiteindelijk worden bepaald. De pH geeft de concentratie van base of zuur aan, die significant is voor aanleg of ziekten al naargelang de betekenis van de pH-waarde.

De correlatie tussen de bio-elektrische impedantie van een orgaan en zijn pH of bloeddruk is niet nieuw: zij werd in feite al aangetoond door middel van talrijke elektrofysiologische onderzoeken, die al halverwege de 19e eeuw zijn gestart (E. Du Bois Reymond, 1857). Maar destijds kon dit experimentele werk niet worden toegepast in de dagelijkse praktijk, aangezien het te veel tijd zou kosten om alle metingen en berekeningen voor een juiste diagnose handmatig te doen: alleen het hedendaagse inzicht in de neurofysiologische principes en de enorme capaciteit van de huidige computers maken het mogelijk, dat snelle berekeningen en neurofysiologische systemen in Esteck zijn en worden geïntegreerd.
Met deze zeer geavanceerde apparatuur worden talloze metingen verricht via hoofd, handen en voeten. Hierbij worden niet alleen de hartfunctie maar ook de functies van alle andere organen en systemen van het lichaam gemeten.

Wat is zo uniek aan deze technologie?

Bij de Gezondheidsscreening worden deze gegevens niet als onleesbare lijsten met getallen of moeilijk af te lezen grafieken gepresenteerd, maar net als met gegevens die worden verzameld door middel van ultrasone trillingen die worden weergegeven na berekening in een echografie, worden in EIS diverse samengevoegde kleurengrafieken op een unieke prettig leesbare, maar uitgebreide manier gegenereerd.Gezondheidsscreening

De unieke kracht van de Gezondheidsscreening blijft echter niet beperkt tot een snelle meettijd en prettig leesbare, kleurrijke schermafbeeldingen: het geïntegreerde hoogwaardige systeem maakt ook zelf risicoanalyses van de huidige conditie van de cliënt en stelt deze voor aan de arts of therapeut met suggesties voor mogelijke aanvullende conventionele onderzoeken en handelingen die verband houden met de verschillende mogelijke therapieën.

Dit wordt mogelijk gemaakt doordat er neurofysiologische modellen zijn opgenomen in het systeem. Deze modellen beschrijven de manier waarop de verschillende systemen (zoals het sympathische, parasympathische en endocriene systeem, het immuunsysteem en het centraal zenuwstelsel) in het menselijk lichaam in goede balans worden houden, inclusief de actieve verbanden tussen elk van hun afzonderlijke elementen. Hierdoor kunnen discrepanties tussen verwachte gedragingen van de verschillende elementen in het lichaam en hun feitelijke toestand, die blijken uit de metingen, nauwkeurig worden vastgelegd.

De Gezondheidsscreening is niet bedoeld om artsen te vervangen, maar is een gebruiksvriendelijk instrument, dat ontworpen is om de arts of therapeut te helpen om op een snelle manier aandoeningen bij een cliënt te traceren. Het blijft de volledige verantwoordelijkheid van de arts of therapeut om relevante informatie van zijn cliënt en zijn anamnese uit te filteren en een uiteindelijke diagnose te stellen, zelfs al levert de invoer van de klinische cliëntgegevens voor een automatische risicoanalyse een nog nauwkeurigere diagnose op.

Toepassingsmogelijkheden
Screening en vroege detectie.

Door nauwkeurig alle discrepanties vast te stellen tussen de verwachte waarden en de gemeten waarden in de verschillende delen van het lichaam, die door de verschillende lichaamssystemen aan elkaar verbonden zijn en in het systeem zijn geïntegreerd, worden alle aandoeningen in de organen en systemen uitgelicht. Deze kunnen wijzen op gevoeligheid voor mogelijke toekomstige ziekten, die weer kunnen leiden tot te nemen acties, zelfs al voordat externe symptomen zich hebben gemanifesteerd.

Met de Gezondheidsscreening worden de mogelijke risico’s geanalyseerd die verband houden met de huidige basische of zure conditie van de organen en weefsels van een cliënt, die conventionele onderzoeken ter bevestiging van de conditie van de cliënt veronderstellen. Met deze screening wordt de arts of therapeut in staat gesteld om te zoeken naar de oorsprong van het probleem en niet alleen de uitwendige symptomen te behandelen.

Er dient te worden opgemerkt dat, net als in de normale medische praktijk, het van belang is om de klinische geschiedenis van een cliënt te kennen, aangezien met de Gezondheidsscreening niet wordt gezocht naar letsels. Als het lichaam zonder problemen gewend is aan een bepaald letsel, zal dat letsel met de Gezondheidsscreening niet worden aangetoond. Ook wanneer een initiële aandoening is onderdrukt door een succesvolle behandeling, zal met de Gezondheidsscreening alleen aangetoond worden dat het lichaam, als gevolg van een goede behandeling, weer in homeostase is (dus in balans).

Het meetinstrument
De gezondheidsscreening gebeurt met de Esteck, een hoog technologisch, wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument. Het heeft ontelbare testen in universiteiten en ziekenhuizen met veel succes ondergaan. De gezondheidsscreening is ontwikkeld door een team van artsen, natuurkundigen, wiskundigen, statistici en heeft een bijzonder hoge betrouwbaarheid.

Deze onderzoeksmethode is in Frankrijk uitgevonden en de oorspronkelijk Franse naam (DDFAO) staat voor het eerste geautomatiseerde, non-invasief onderzoeksinstrument voor functionele diagnose van het gehele menselijk lichaam.

Dat het meetinstrument in veel sectoren gebruikt kan worden, lijdt geen twijfel. Vanzelfsprekend zijn er in de eerste plaats de medische toepassingen, maar daarnaast is er ook vanuit de sportsector, revalidatiecentra en de diëtiek veel interesse voor deze effectieve screening.

Onderzoek
Comparing the accuracy of ES-BC, EIS-GS, and ES Oxi on body composition, autonomic nervous system activity, and cardiac output to standardized assessments

Het tarief voor een gezondheidsscreening is: € 150,-

 • De gezondheidsscreening duurt een uur.
 • Exclusief schriftelijke rapportage (U krijgt, tijdens het evaluatiegesprek, adviezen om uw gezondheid op een hoger niveau te brengen)
Afspraak maken